Privacy beleid

PRIVACY BELEID Vokaal Kabaal
versie 01 DECEMBER 2018

DEZE WEBSITE VAN “VOKAAL KABAAL” ONDER DE DOMEINNAAM DIE BEREIKBAAR IS ONDER URL “WWW.VOKAALKABAAL.NL” TEVENS BEREIKBAAR VIA ANDERE (IN)DIRECTE LINKS EN DE DAARAAN GEKOPPELDE INTERNETDIENSTEN WORDEN BEHEERD EN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR POPKOOR VOKAAL KABAAL (HIERNA AANGEGEVEN MET ‘WIJ’, ‘WE’, ‘ONS’, ‘ONZE’ EN ‘VOKA’)

Wij vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij zelf. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:
1. online als je een van onze websites bezoekt: www.vokaalkabaal.nl; en
2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, lid wordt van ons popkoor, of deelneemt aan een event, of niet online opdracht geeft tot leveren van goederen of diensten. Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid. Ook wanneer je offline je gegevens met ons deelt, handelen we volgens dit privacybeleid.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
Op onze websites of via websites van derden verzamelen en/of ontvangen we de volgende informatie:

1. Persoonlijke informatie die je actief met ons deelt

Wij hebben je voornaam, achternaam en e-mailadres nodig als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête, deelneemt aan een win-actie, een gratis give-away aanvraagt, informatie opvraagt via het contactformulier, of een product of dienst koopt.
Wanneer je een product of dienst aanschaft, vragen wij ook om je volledige adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) om fysieke producten te kunnen toesturen en om je factuur goed op te kunnen maken. Wij vragen je om je telefoonnummer om je te informeren over de levering van bestelde producten, om afspraken in te plannen voor o.a. consulten en trainingen, om informatie in te winnen voor onze on- en offline acties of om je te kunnen bereiken in geval van onvoorziene omstandigheden (bijv. een annulering van een afspraak of andere reden waarom we je op het laatste moment moeten kunnen bereiken).

2. Persoonsgegevens die om technische redenen en automatisch aan ons worden doorgegeven
In aanvulling op de bovengenoemde informatie, ontvangen wij bij bestellingen extra gegevens die door het systeem worden aangemaakt: het bestelnummer, de bestelgegevens, het bestelbedrag, de besteldatum, het tijdstip en je IP-adres. Tevens ontvangen wij jouw rekeninginfo (IBAN en BIC) via onze betalingsdienst Mollie (zie: Servicediensten).
Daarnaast maken we gebruik van cookies waarvoor je een cookiemelding hebt kunnen zien bij je eerste bezoek aan de website. We verwijzen je naar ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies op deze website.

3. Persoonsgegevens die we ontvangen via andere bronnen
We kunnen ook informatie via derden verzamelen of ontvangen, bijvoorbeeld via sites van onze pagina’s op social media als Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en Linkedin.

HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN
We gebruiken je gegevens om:
– onze bestellingen te verwerken en onze producten of diensten te leveren
– je factuur op te maken na aankoop van een product of dienst
– je betaling af te handelen
– ondersteuning en/of extra informatie te bieden
– je feedback te vragen
– onze websites en diensten te verbeteren
– je te informeren over onze producten en diensten, en die van anderen als we denken dat je die interessant kunt vinden

We mailen je onze maandelijkse nieuwsbrief uitsluitend na aankoop van een product of dienst, of als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

HET VERWERKEN, OPSLAAN EN/OF DELEN VAN JE GEGEVENS
We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. De gegevens die je via onze websites met ons deelt, worden per beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd. De database is fysiek in Nederland gevestigd. De inloggegevens die je aanmaakt voor een account, worden afgeschermd opgeslagen. Wij kunnen jouw wachtwoord niet inzien en zien alleen je gebruikersnaam en e-mailadres. We delen je gegevens nooit met derden, tenzij dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

WANNEER WE INFORMATIE DELEN MET ANDEREN
Voor sommige handelingen maken we gebruik van externe servicediensten, waardoor zij (een deel van) jouw persoonlijke gegevens ontvangen en beheren. Hieronder lees je welke diensten we gebruiken. Tevens vind je een link naar hun privacybeleid.

BEWAARTERMIJN VAN JOUW GEGEVENS
Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens met ons hebt gedeeld. Jouw aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt opgeslagen en bewaard, totdat jij je afmeldt. Na afmelding worden jouw gegevens per direct verwijderd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt altijd recht op inzage, aanpassing of wissen van jouw persoonsgegevens. Lukt het je niet je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact op via het contactformulier op onze website. Wij zullen zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren en je inzicht geven in de gegevens die we van jou hebben.

KLACHTEN
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus. Als jij het idee hebt dat onze inspanningen niet voldoende zijn en dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via het contactformulier op onze website.
Ook wijzen we je op je recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

INFORMATIE DIE JIJ ZELF DEELT MET DERDEN
Houd er rekening mee dat de informatie die je zelf openlijk via onze websites deelt met derden – bijvoorbeeld via een blogcomment of via onze pagina’s op social media – door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld en/of gebruikt. Wij accepteren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.

VRAGEN OVER ONS PRIVACYBELEID
In geval van ontwikkelingen in de privacywetgeving of een aanpassing van onze websites kan dit privacybeleid worden bijgewerkt.
Voor vragen over ons privacybeleid kun je ons mailen via het contactformulier op onze website.